ผู้ใช้รถยกไฮดรอลิคควรรู้ เมื่อซื้อรถยกไปแล้วควรดูแลรักษาอย่างไร

วิธีการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานรถยกไฮดรอลิค


รถยกไฮดรอลิคของ Multi-X มีทั้งรถยกแมนนวล (Hand Stacker) รถยกกึ่งไฟฟ้า (Semi Electric Stacker) และรถยกไฟฟ้าทั้งระบบ (Full Electric Stacker) วิธีการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานก็จะมีทั้งความแตกต่างและคล้ายคลึงกันในแต่ละประเภทดังนี้

1. รถยกแมนนวล (Hand Stacker)

 เป็นรถยกไฮดรอลิคที่ใช้การยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายด้วยแรงคน วิธีดูแลรักษาจะต้องให้ความสำคัญกับส่วนที่เรียกว่า ‘กระบอกไฮดรอลิค’ ซึ่งเป็นส่วนที่มีน้ำมันไหลเวียนอยู่ ปกติแล้วอายุการใช้งานของกระบอกไฮดรอลิคจะอยู่ที่ 5 ถึง 10 ปีขึ้นไป การยืดอายุการใช้งานสามารถทำได้โดยเมื่อต้องการยกสิ่งของ ควรวางสิ่งของบนงาตรงตำแหน่งที่ชิดกับแผงงา ไม่ควรวางบริเวณปลายงาหรือกลางงา และสิ่งของที่ยกจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินไปกว่าสเปคของรถยก เพราะอาจทำให้กระบอกไฮดรอลิคแตก เกิดการรั่วซึมของน้ำมันได้

manual stacker

2. รถยกกึ่งไฟฟ้า หรือ Semi Electric Stacker

 มีวิธีการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานเช่นเดียวกับรถยกแมนนวล (Hand Stacker) คือต้องไม่ยกสิ่งของในตำแหน่งกลางงา หรือปลายงา และสิ่งของนั้นต้องไม่หนักเกินไปกว่าสเปคของตัวรถยก ส่วนสิ่งที่ต้องดูแลรักษาเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของแบตเตอรี่ให้หมั่นตรวจเช็คสถานะของแบตเตอรี่ว่าคงเหลือพลังงานอยู่กี่เปอร์เซ็น หากอยู่ที่ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นแนะนำให้เริ่มชาร์จได้ทันที ไม่ควรปล่อยให้พลังงานเหลือ 0 เปอร์เซนแล้วค่อยชาร์จ เพื่อป้องกันอาการแบตเตอรี่เสื่อม และไม่ลืมที่จะดูแลตู้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการแกะฝาครอบด้านหลัง มาทำความสะอาดตรวจดูสายไฟสม่ำเสมอ

semi-electric

3. รถยกไฟฟ้าทั้งระบบ (Full Electric Stacker)

 การดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานเหมือนกับรถยกไฮดรอลิกทั้งสองประเภทที่ระบุไว้ข้างต้น คือดูและในส่วนของกระบอกไฮดรอลิกและเเบตเตอรี่ ส่วนที่เพิ่งมาก็คือ รถยกไฟฟ้าทั้งระบบ จะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยในการยกสิ่งของ เดินหน้า-ถอยหลัง ระบบเพราะฉะนั้นในส่วนของล้อจะมีตัวมอเตอร์อยู่ด้วย จึงควรระวังการใช้งานในพื้นที่ที่มีสภาพไม่เหมาะสม อย่างเช่น พื้นที่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในตัวรถยก เพียงเท่านี้ก็จะยืดอายุการใช้งานของตัวรถยกไฮดรอลิคไปได้อีกนาน
(ใส่รูปรีวิวลูกค้า)

electric