วิธีการยกสินค้าประเภทของเหลว ทำยังไงได้บ้างไม่ให้สินค้าเสียหาย?!

การใช้รถยกไฮดรอลิคกับธุรกิจที่มีสินค้าเป็นของเหลว


การใช้รถยกไฮดรอลิคกับธุรกิจที่มีสินค้าเป็นของเหลวที่อยู่ในบรรจุภัฑณ์ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวด กระป๋อง แกลลอน ถัง ฯลฯ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีของเหลวมีอิสระในการเคลื่อนที่ได้มากกว่าของแข็ง รูปร่างของของเหลวจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ ของเหลวจึงไหลได้

การใช้รถยกกับการยกของเหลว อย่างแรกที่ควรทำคือการแพ็คสินค้าให้แน่นหนา เนื่องจากสินค้าที่เป็นของเหลวจะมีน้ำหนักที่มาก และการเคลื่อนที่ของน้ำจะส่งผลให้เกิดการถ่ายเทน้ำหนักไปตามแรงโน้มถ่วงตลอดเวลา เมื่อระดับการวางสินค้าไม่เท่ากัน สินค้าก็จะเอนเอียงไปในระดับพื้นที่ต่ำกว่าเสมอ

หากมีการแพ็กสินค้าอย่างแน่นหนาแล้ว เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่มีระดับพื้นลาดไปทางใดทางหนึ่งสินค้าทั้งหมดก็จะเทน้ำหนักไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทำให้ควบคุมหรือบังคับรถยกง่ายขึ้นเพื่อรักษาระดับพื้นที่วางสินค้าให้อยู่ในระดับที่สมดุลกัน

อีกเทคนิคคือ การทำงาให้เชิดขึ้น โดยปกติเวลายกงา งาจะโน้มไปด้านหน้า ทำให้การรับน้ำหนักของงาไม่ดีเท่าที่ควร หากยกงาให้เชิดขึ้นสินค้าจะชิดกับแผงงาจะเป็นการป้องกันสินค้าตกหล่นได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ ถ้ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีสินค้าเป็นของเหลว ควรแจ้งกับทางฝ่ายขาย หรือช่าง เพื่อแนะนำวิธีเบื้องต้นอื่นๆ หรือเสนอการติดตั้งตัวเสริมพิเศษขึ้นมา เช่น การใช้แผ่นเหล็กช่วยในการดันด้านหลังงาให้เชิด หรือ กระดกขึ้นมา เมื่อเวลายกสินค้าน้ำหนักก็จะสมดุลกัน ไม่โน้มเอียงไปด้านหน้า หรือติดตั้งตัวเสริมแบบถาวรอย่างการปรับแต่งกระบอกไฮดรอลิค รายละเอียดทั้งหมดนี้สามารถคุยปรึกษากับทางฝ่ายขายหรือว่าติดต่อสอบถามคุยปรึกษากับทางช่างของ Multi-X ได้เลย!

รถยกไฮดรอลิคที่แนะนำสำหรับธุรกิจประเภทนี้ คือ รถยกไฟฟ้าทั้งระบบ (Full Electric Stacker) ด้วยตัวสินค้าประเภทนี้จะมีหนักที่มาก จึงคุ้มค้าต่อการนำมาใช้งาน ช่วยประหยัดแรง ประหยัด เวลา ลดต้นทุนในการจ้างงานคน สามารถใช้งานคนเดียวได้ แต่พื้นที่ที่เหมาสม จะต้องเป็นเป็นพื้นเรียบๆ อย่างเช่น พื้นคอนกรีต พื้น Epoxy เป็นต้น ไม่แนะนำพื้นที่เป็นหิน ดิน ทราย เพื่อให้รถยกใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยาวนานยิ่งขึ้น